Chishin Blog 千里之堤毁于蚁穴 —— 小歆
[小歆][网络理财收益查询工具][V2.1][2014.2.14]
发表于 2014-2-14 | | 程序发布

网络理财收益查询工具V2.1

正式版

网络理财收益查询工具2.1.jpg


介绍:

    网络理财收益查询工具原名为余额宝收益查询工具,用于查询余额宝和财富宝最新万份收益值、年化收益率,并且包含收益计算功能...


说明:

    1.新增微信财富宝收益查询功能;

    2.新增计算器工具;

    3.新增小歆工作室服务器加速获取数据功能;

    4.优化开启速度;

    5.优化查询数据速度;

    6.优化界面布局;

    7.修复计算收益结果显示问题。下载:

       本地下载:网络理财查询工具V2.1.rar (10.59 KB) 
       小歆网盘:网络理财查询工具V2.1(10.59 KB)
       百度网盘: http://pan.baidu.com/s/1i3r6FJn 

发表评论:

TOP